Rakentaminen

Valokuituverkot rakennetaan pääsääntöisesti joko kokonaisurakka, - tai osaurakkaperiaatteella. Kokonaisurakointi on rakennuttajan kannalta helpompi, mutta merkittävästi kalliimpi vaihtoehto. Vastaavasti osaurakointi vaatii rakennuttajalta enemmän osaamista, mutta tuottaa selkeästi edullisemman lopputuloksen. I&T Valokuitu Oy tarjoaa valokuituverkon rakentamismallin jossa yhdistetään molemmat urakointitavat.

Mitä osaurakointi tarkoittaa?

Valokuituverkon rakentaminen osaurakkaperiaatteella on kustannustehokas tapa toteuttaa rakentaminen. Rakentamistapa ei mahdollista katetta katteen päälle ilmiötä, jolloin rakentamisen hintataso on mahdollisimman alhainen.

Osaurakointimallissa rakentava yhtiö toimii rakennuttajana. Rakentaminen pilkotaan pienempiin osaurakoihin. Jokainen osaurakka kilpailutetaan erikseen. Valitaan urakoitsijat ja tehdään urakkasopimukset. Urakoitsija on suorassa sopimussuhteessa rakennuttajaan.

Rakentavalla yhtiöllä pitää olla riittävästi osaamista hoitaa edellä mainitut asiat oikein. Ellei osaamista itsellä ole, se kannattaa hankkia muualta. Osaurakoinnilla rakentava yhtiö säästää rakentamiskustannuksia useita tuhansia euroja/km.

Kun halutaan rakentaa Kuitu Kotiin valokuituverkko siten, että rakentamisen kustannukset pysyvät järkevissä rajoissa, sekä rakentavan yhtiön talous kestää kunnossa - kannattaa tehdä pääosin seuraavasti.

  1. Päätetään millainen verkko halutaan rakentaa, paljonko tavoitellaan liittyjiä, kuinka laaja peitto verkolla on, mitkä ovat liittymisen/käytön hinnat jne…
  2. Valokuituverkon suunnittelun lähtökohtana pitää olla verkon rakentamisen kustannustehokkuus.
  3. Kaikki rakentamisen osa-alueet urakoitetaan erikseen rakentavan yrityksen toimesta.
  4. Varmistetaan ennakkoon hankkeen kokonaisrahoitus.
  5. Toteutetaan verkon rakentaminen uusilla kustannustehokkailla menetelmillä
  6. Rakentamisen valvonta pitää aina olla rakennuttajalla rakentamistavasta riippumatta
  7. Markkinointi pitää suunnitella monialaisesti
  8. Jos rakentavalla yhtiöllä ei ole riittävää osaamista toteuttaa yllä olevat toimenpiteet, kannattaa osaaminen ostaa ulkopuolelta.

Rakentamissuunnitelmaan määritellään toteutettavan laajakaistahankkeen perusperiaatteet. Siitä selviää mm. verkon kaapelointiperiaatteet ja mitoitukset, aktiivilaitteet, jatkamis, - ja päättämistavat, mittaukset, kartoitus ja dokumentointi

Valvonta

Valvontaan kuuluu kaksi keskeistä osa-aluetta; rakennustekninen, - ja rakennuskustannusten valvonta. Valokuituverkon rakentamisessa on paljon erilaisia vaatimuksia joita urakoitsijoiden on noudatettava. Valvoja vastaa siitä että urakoitsijat toteuttavat työvaiheet urakkasopimusten teknisten vaatimusten mukaisesti.

Kustannusseuranta on toinen osa valvontaa. Tarkastamme urakoitsijoiden suoritteiden oikeellisuudet ennen laskujen maksatusta. Samalla syntyy kumulatiivinen seurantataulukko. Tämän perusteella on helppo laatia kustannusennuste/seuranta siitä kuinka hanke etenee. Toimimme yleensä myös turvallisuuskoordinaattorina. Rakennuttajan oma valvonta on ensiarvoisen tärkeää.

Ota yhteyttä meihin jos tarvitset valokuidun asiantuntijaa Lataa esitteemme (PDF)